Новини
Реєстрація
Розміщення
Для користувачів

Загальні умови співпраці

Загальні умови :: Умови розміщення вузлів :: Умови сплати послуг :: Про компанію


Умови і правила
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РЕЄСТРАЦІЇЇ/ПОДОВЖЕННЮ ДОМЕННИХ ІМЕН (відкрити у новому вікні)

УМОВИ

Використовуючи наші форми та замовляючи реєстрацію доменної назви Ви погоджуєтесь з тим, що ми не гарантуємо виконання Вашого замовлення за певних обставин, які можуть бути поза межами нашого впливу, але ми намагатимемось виконати Ваше замовлення.

Система перевірки доступності та реєстрації доменних назв може включати невиявлені помилки. Користуючись нею, Ви робите це на власний розсуд.

Замовляючи реєстрацію доменної назви Ви погоджуєтесь із тим, що ми є Ваш повірник та консультант для виконання Вашого доручення, та є адміністраторами технічних систем, на які здійснюється ця реєстрація. Всі доручення та дії з реєстрації здійснюються тільки від Вашого імені та за Вашими розпорядженнями.

Замовляючи реєстрацію назви домену Ви повністю приймаєте на себе відповідальність за можливе навмисне чи не навмисне порушення відомих чи не відомих Вам чиїхось прав щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Ми не несемо будь-якої відповідальності за використання доменного імені замовниками/реєстрантами та за інформацію, яка розміщується/передається в мережі та/або елементах мережі Інтернет з використанням доменних імен замовників/реєстрантів.

Замовляючи реєстрацію Ви гарантуєте, що Вами надаються правдиві та актуальні данні про Ваше ім'я, прізвище, назву компанії, адресу електронної пошти, звичайну поштову адресу та інші контактні данні.

Вся інформація, що передається нам від Клієнта (крім інформації що є обов'язковою для розміщення в системі Whois - тобто, пов'язує певну назву домену з її користувачем) є спільною конфіденційною інформацією компанії DMedia™ й Клієнта (замовника/реєстранта), та не може нами використовуватись ніде, крім цілей обслуговування цього Клієнта та технічних систем. Надання такої інформації третім особам може відбуватись тільки за погодженням із Клієнтом (замовником/реєстрантом) та у випадках, чітко зумовлених міжнародним та діючим Законодавством України.

Ми гарантуємо, що всі кошти сплачені нам, у разі невиконання нами Вашого доручення будуть Вам повернені. Ми не спричиняємо будь-яких перешкод для управління за Вашими розсудом доменом, чи припинення доручення та розірвання технічних та адміністративних відносин. Реєстрація нами Вашого домену не накладає ніяких, крім фінансових до їх виконання, зобов'язань до подальшого використання Вашої доменної назви (домену). Ми виконаємо будь-яке Ваше доручення, із можливих технічно та обумовлених переліком, щодо переміщення, змін, перереєстрації, спростування реєстрації та ін. Вашої доменної назви (домену).

Ми не несемо фінансової та іншої відповідальності за будь-які збитки, пов'язані із доменними назвами та розміщенням інформаційних вузлів, якщо вони заподіяні із причин, що не є нам підконтрольними, в тому числі пов'язані із можливими технічними проблемами.

При необхідності, ми можемо виступати свідками та експертною стороною у судових та третейських спорах з питань реєстрації доменних назв та використання доменів у технічних мережах, що передбачені українським та міжнародним законодавством. Ми захищатимемо та відстоюватимемо Ваше первісне право на замовлені та зареєстровані доменні назви, якщо Вами навмисно чи ненавмисно не порушені чужі законні права, встановлені норми та правила.

Довіряючи нам виконати доручення з реєстрації Ви стаєте умовним власником та розпорядником обраного Вами доменного імені та несете всю відповідальність за використання цього доменного імені в мережі Інтернет.

Попереднє виконання замовлення не дає можливості використовувати зареєстрований домен до повної сплати послуг. У разі несвоєчасної сплати чи відмови сплачувати виконані замовлення, виконані реєстрації будуть анульовані з неможливістю відновлення їх безоплатно чи через інших операторів терміном 3 місяці.

Загальний термін реєстрації становить від 12 до 72 годин.


ЗУМОВЛЮВАННЯ ВЛАСНОСТІ

Заявлена Вами і зареєстрована по Вашому дорученню назва домену є Вашою умовною власністю. Домен є невід'ємною частиною технічної системи доменних назв, та поки ще не визнається як об'єкт власності. Щодо права власності, то можуть бути визначені тільки наступні права:

 • право на оригінальну назву домену (таке право має бути визначено та зареєстровано (легалізовано) відповідно до існуючого в Україні законодавства щодо промислової власності та власності на знаки для товарів та послуг)
 • право використання обраної та зареєстрованої назви домену, якщо Ви набули такого права за принципами першості реєстрації, приймаючи на себе відповідальність що Вами навмисно чи не навмисно не порушені будь-які існуючі права інших осіб щодо використання назви

Ваші права обумовлені наступними принципами, порушення яких може призвести до скасування реєстрації:

Юридичні:

 • замовляючи реєстрацію назви домену Ви повністю приймаєте на себе відповідальність за можливе навмисне чи не навмисне порушення відомих чи не відомих Вам чиїхось прав щодо об'єктів інтелектуальної власності;
 • замовляючи реєстрацію Ви гарантуєте, що Вами надаються правдиві та актуальні данні про Ваше ім'я, прізвище, назву компанії, адресу електронної пошти, звичайну поштову адресу та інші контактні данні;
 • відповідно до українського і міжнародного законодавства будь-які назви для публічного використання повинні бути зареєстровані відповідно до законодавства про захист інтелектуальної власності;
 • українське законодавство в даний час не регламентує процес розподілу адресного простору і доменних назв в мережі Інтернет. До даної області права частково застосовано міжнародне законодавство;
 • відповідно до частини Правил реєстрації (делегування) доменів у зоні UA, Ви маєте пріоритет на використання заявленої Вами і зареєстрованої назви домену: - безумовний пріоритет, якщо Ви маєте зареєстрований товарний знак відповідний та/чи близький (подібний) заявленій назві домену (див. нижче), і, - умовний пріоритет, якщо Ви не порушили чийогось відомого чи невідомого Вам права на зареєстрований товарний знак;
 • як правило, зареєстровані товарні знаки (словесні, графічні і комбіновані) базуються на лексиці української чи російської мови. Це означає, що охоронним елементом є саме слова української чи російської мов, записані кирилицею, тому принцип ототожнення назви домену з зареєстрованим товарним знаком кириличної лексики підпорядковується таблицям транслітерації (див. https://www.hostmaster.ua/docs/ );
 • виключним пріоритетом на назву домену, що реєструється, володіє власник зареєстрованого та/чи легалізованого на території України (словесного та/чи комбінованого) товарного знаку, в якому застосовується оригінальне написання назви латинськими літерами, та цей товарний знак зареєстровано у відповідних класах для товарів та послуг, наприклад, 35, 38 та 42, дія яких може бути поширена на мережу Інтернет відповідно до діючого законодавства держави. Наприклад, якщо Вам відомий такий товарний знак, не реєструйте таку ж назву домену в будь-якій зоні, навіть якщо тепер назва доступна для реєстрації;
 • це не є виключні фактори.

Адміністративні:

 • при реєстрації назви домену не може використовуватися ненормативна лексика та/чи вираження, що суперечать українському та/чи міжнародному законодавству. Те ж правило поширюється і на інформацію, опубліковану з використанням назви цього домену. Порушення цього правила може призводити до скасування реєстрації назви домену;
 • зареєстрована назва домену не повинна використовуватися для публікації інформації, що порушує будь-чиє авторське право, інформації відвертого сексуального змісту (крім існуючих для цього спеціальних зон і норм), для поширення і свідомого використання програм, які порушують конфіденційність, технічний стан та/чи цілісність інформації інших користувачів (комп'ютерні віруси та ін.), для розсилання не запитуваної та/чи анонімної електронної пошти (спам);
 • якщо порушені умови використання домену, якщо такі були зумовлені при реєстрації, наприклад, зумовлення цілей використання та призначення доменів .gov.ua, .edu.ua, .aero тощо;
 • якщо своєчасно не сплачується встановлена платня за технічну та адміністративну підтримку домену, та якщо інше не передбачено угодою, така реєстрація може бути скасована (за рішенням адміністратора домени, що замовлені та не сплачуються, якщо дії такого замовника мають постійний характер, можуть бути перелічені у спеціальному списку, що публікується);
 • це не є виключні фактори.

Технічні:

 • відповідно до існуючих загальних Правил розподілу та підтримки адресного простору в Інтернет, підтримка та ведення доменних назв має здійснюватись у певних технічних стандартах. Якщо такі стандарти порушуються, реєстрація може бути скасована;
 • це не є виключний фактор.


УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ УГОДИ (ДОГОВОРУ)


Згідно із ст.ст. 205, 206 Цивільного кодексу України правочини (договори) можуть вчинятись усно. Особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину (договору, публічного договору) з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів. Після виконання замовлення (надання послуг) ми надсилаємо на поштову та електронну адреси необхідні документи, включаючи Паспорти доменів та/або Паспорт віртуального серверу, акти, рахунки тощо.

Згідно із ст. 663 Цивільного кодексу України продаж товарів, виконання робіт, надання послуг можуть здійснюватись на умовах публічного договору.

Умови, викладені в цьому розділі, є публічним договором. Роблячи замовлення через цей сайт та/або надсилаючи замовлення електронною поштою на адреси, вказані на цьому сайті, Ви погоджуєтесь із умовами цього договору та після сплати послуг договір вважається акцептованим.

Ст. 639 Цивільного кодексу України надає нам з Вами право укласти угоду (договір) саме в такій формі.


УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ


1. На наших серверах не можуть бути розміщені вузли, що рекламують та/чи посилаються або використовують наступний матеріал:

 • інформація та/чи посилання до вузлів з порнографічним і іншим відвертим сексуальним змістом;
 • інформація зі змістом, що порушує будь-чиє зареєстроване авторське право, включаючи програми з порушеним захистом і програми для порушення їхнього захисту (warez, cracks, mempatch, serial number etc.);
 • інформація про фінансові піраміди, надання не існуючих інформаційних, фінансових та інших послуг та будь-який інший спосіб обдурювання користувачів;
 • інформаційні ресурси - так звані клуби накручування кліків, хостів, циклічні піраміди відвідуваннь сайтів тощо;
 • чати та форуми, які не модеруються адміністраторами сайтів, що призводить до використання значних системних ресурсів серверів (див. п.6);
 • інформація зі змістом, що суперечить Законодавству України та/чи міжнародному законодавству.

2. Про використання незапитуваної та/чи анонімної електронної пошти (spam).
Ми робимо негайне скасування облікового запису Абонента на сервері (без повного чи часткового відшкодування вартості сплачених послуг) в наступних випадках (якщо такі дії повторюються та/або користувач не припиняє таких дій після зауваження від адміністратора серверу):

 • якщо здійснюються масові розсилання електронних повідомлень, які мають ознаки незапитуваної пошти (spam) такі, як:
   • відсутність чікого та реального (дійсного, правдивого) зазначення імені (назви) відправника, як в полі "від" (From), так і в тексті повідомлення, включаючи звичайну адресу для паперової кореспонденції, номери телефонів, ім'я відповідальної особи. Адреса відправника, яка зазначена в елетронному повідомлені, має співпадати з реальною адресою, від якої здійснювалося відправлення цього повідомлення. Адреса, від імені якої відправлено повідомлення, та адреса, вказана, як "для відповіді" (Return-Path) мають бути в одному домені;
   • відсутність чіткого та реального зазначення імені (назви) отримувача, включаючи його адресу електронної пошти. Реальна адреса, на яку здійснено відсилання повідомлення має співпадати з адресою, вказаною в полі Кому: (To:). Адреса електронної пошти отримувача не може бути прихованою;
   • відсутність чікого та ясного зазначення в темі (Subject) та/або заголовках (Header Field) та окремо в тексті (body) повідомлення надпису "РЕКЛАМА" (ADVERTISEMENT (ADV:)), якщо таке повідомлення рекламує будь-які послуги, товари та/або об'єкти інтелектуальної власності (товарні знаки, фірмові найменування, корисні моделі, патентовані назви тощо);
   • відсутність попередньої згоди отримувача повідомлення щодо бажання отримувати від конкретного віправника певних повідомленнь електронною поштою та/або згоди на використання персональної (корпоративної) адреси електронної пошти для листування з певним віправником. Персональна (корпоративна) адреса електронної пошти є конфіденційною інформацією її власника, якщо інше не зумовлено безпосереднім власником цієї інформації. Отримування адреси електронної пошти з публічних (відкритих) джерел інформації не вважається отриманням дозволу власника адреси.
 • в тому числі, використанні адреси ел. пошти розміщеного вузла (домену) в не запитуваному повідомленні (комерційні розсилання, рекламні повідомлення тощо);
 • при використанні прямого та непрямого посилання на розміщений вузол (домен) (переадресація, проміжні сторінки та ін.) та/чи ел. пошту у незапитуваному повідомленні, якщо такі виявлені;
 • при скарзі, що надійшла, від одержувача (отримувача) та/чи його провайдера про кількаразове одержання незапитуваного повідомлення від адреси ел. пошти та/чи посилань розміщеного вузла (домену);
 • використанні SMTP-сервера (сервер вихідної пошти) розміщеного вузла для розсилання незапитуваних повідомлень ел. пошти;
 • виявленні спроби чи факти підроблення ІP-адреси та/чи назви домену в незапитуваних повідомленнях ел. пошти.

В таких випадках доступ до вузла закривається, інформаційні файли не повертаються, скасовуються інші угоди щодо цього вузла. Для відновлення роботи такого вузла застосовується штраф у розмірі $100.

3. Якщо не сплачується отриманий рахунок для подовження терміну користування послугами (розширення початкового замовлення) протягом 10 днів після призначеної дати, робиться відключення користування послугами, та після 30 днів відсутності сплати замовлення (облікові записи) повністю анулююється.

4. Застосовується штраф у розмірі повної вартості замовлення чи робиться повне відключення (без відшкодування вартості сплачених послуг) при образі персоналу компанії, брутальності з боку клієнта, спробі порушення роботи встановленого програмного забезпечення на сервері, та/чи спробі порушення роботи сервера та/чи інформаційних вузлів інших клієнтів.

5. Власні програмні сценарії (скрипти) та елементи програмного коду Користувача послуг хостингу не мають використовувати виключно фізичний ресурс серверу (загальна працездатність процесору, можливості оперативної пам'яті, загальний дисковий кеш т.і.) таким чином, якщо використання такого програмного коду (скрипту) істотно заважає роботі інших користувачів. Виявлення адміністратором серверу такого факту надає можливість виключити використання такого ресурсу та відновити його роботу тільки після погодження та випробування безпечної роботи цього ресурсу для інших користувачів серверу.
При отриманні попередження від адміністратора серверу такий користувач повинен відключити використання таких програмних кодів та переробити загальну систему його сайту таким чином, щоб її робота не заважала роботі інших сайтів на виключній основі.

6. Забороняється без попереднього погодження із адміністраторами DMedia™ використання будь-яких ресурсомістких сервісів (банерні системи, файлообмінні системи, цикличні програми, чати тощо) та перепродаж/безкоштовне надання будь-яких ресурсів іншим користувачам (субдомени, поштові скриньки тощо).

Порушення будь-яких з перерахованих правил дає нам можливість відключити Вас від системи без архівації та відновлення (повернення) Ваших даних.


ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (далі – Закон про захист персональних даних), Реєстратор здійснює всі передбачені відповідним законодавством дії щодо зберігання персональних даних, забезпечення їх цілостності та організації відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.
Згідно із статтею 8 Закону про захист персональних даних Клієнт – фізична особа має право:

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базах персональних даних Реєстратора;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідних персональних базах даних, відповідно до статті 16 «Порядок доступу до персональних даних» Закону про захист персональних даних; отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних Реєстратора, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем або розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатись з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних «Контрагенти».
Метою обробки (у т.ч. збору) даних «Контрагенти» є забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за надані послуги, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

Про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних «Реєстрант домену».
Метою обробки (у т т.ч. збору) даних «Реєстрант домену» є здійснення заходів для безперебійного функціонування відповідних доменних імен та ідентифікації Реєстранта доменного імені. Для виконання цих функцій Реєстратор передає персональні дані Реєтранта Адміністратору відповідної зони доменних імен на правах розпорядника бази персональних даних для внесення їх до Реєстраційної системи доменних імен (WHOIS). Розпорядник несе повну відповідальність за збереження та правомірність використання переданих йому персональних даних Реєстрантів, та здійснює всі заходи для дотримання вимог Закону про захист персональних даних.

Загальні умови :: Умови розміщення вузлів :: Умови сплати послуг :: Про компанію

* * *


 


 


 

 
Новини
Реєстрація
Розміщення
Для користувачів
©DMedia, 1999. Всі права застережені.